Suchergebnisse

Zeitschriftenartikel (2)

1.
Zeitschriftenartikel
Richter, N.; Chen, Z.; Tries, A.; Prechtl, T.; Narita, A.; Müllen, K.; Asadi, K.; Bonn, M.; Kläu, M.: Charge transport mechanism in networks of armchair graphene nanoribbons. Scientific Reports 10 (1), 1988 (2020)
2.
Zeitschriftenartikel
Chen, Z.; Wang, H. I.; Bilbao, N.; Teyssandier, J.; Prechtl, T.; Cavani, N.; Tries, A.; Biagi, R.; De Renzi, V.; Feng, X. et al.; Kläui, M.; De Feyter, S.; Bonn, M.; Narita, A.; Müllen, K.: Lateral Fusion of Chemical Vapor Deposited N=5 Armchair Graphene Nanoribbons. Journal of the American Chemical Society 139 (28), S. 9483 - 9486 (2017)
Zur Redakteursansicht