Mitarbeiter | Forschungsgruppe Makromolekulare Therapeutika

Mitarbeiter | Forschungsgruppe Makromolekulare Therapeutika

Leon Bixenmann

Leon Bixenmann

PhD student/ Doktorand
Christian Czysch

Christian Czysch

PhD student/ Doktorand
Thi Thuy Duong Dinh

Thi Thuy Duong Dinh

research assistant/ studentische Hilfskraft
Alina Heck

Alina Heck

PhD student/ Doktorandin
Anne Huppertsberg

Anne Huppertsberg

PhD student/ Doktorandin
Johannes Kockelmann

Johannes Kockelmann

PhD student/ Doktorand
Patric Komforth

Patric Komforth

PhD student/ Doktorand
Sven  Krasel

Sven Krasel

bachelor student/ Bachelorstudent
Joshua Krehan

Joshua Krehan

master student/ Masterstudent
Dr. Lutz Nuhn

Dr. Lutz Nuhn

group leader/ Gruppenleiter
Maximilian Scherger

Maximilian Scherger

PhD student/ Doktorand
Judith Stickdorn

Judith Stickdorn

PhD student/ Doktorandin
Jonas Woller

Jonas Woller

bachelor student/ Bachelorstudent

Ehemalige Mitglieder der Forschungsgruppe Makromolekulare Therapeutika

Raphael Meyer

Raphael Meyer

master student/ Masterstudent
Alexander Fuchs

Alexander Fuchs

bachelor student/ Bachelorstudent

Zur Redakteursansicht