Seminars - Dept. Bonn

Only for members of the MPI-P

Date

Seminar speaker

19.01.2021

Laura Vietze

28.01.2021

Prerna Sudera

02.02.2021

Mayank Dodia

09.02.2021

Patrick Ober

23.02.2021

Veronika Wank

16.03.2021

Amelie Ehrhard

23.03.2021

Hao Lu

30.03.2021

Carola Krevert

20.04.2021

Ralph Schwidetzky

22.04.2021

Max Lukas

27.04.2021

Wenhao Zheng

04.05.2021

Pankaj Seliya

18.05.2021

Sheng Qu

25.05.2021

Daizong Qi

01.06.2021

Sayantan Chatterjee

15.06.2021

Qiqi Yang

29.06.2021

Minh Tuan Luu

06.07.2021

Shuai Fu

13.07.2021

Heng Zhang

20.07.2021

Bence Kutus

Go to Editor View