Publikationen | Forschungsgruppe Makromolekulare Therapeutika Prof. Dr. Lutz Nuhn

Publikationen von Dorota Linke

Zeitschriftenartikel (3)

1.
Zeitschriftenartikel
Henrich, F.; Linke, D.; Sauer, H. M.; Dorsam, E.; Hardt, S.; Butt, H.-J.; Auernhammer, G. K.: Forced dynamic dewetting of structured surfaces: Influence of surfactants. Physical Review Fluids 4 (12), 124202 (2019)
2.
Zeitschriftenartikel
Truszkowska, D.; Henrich, F.; Schultze, J.; Koynov, K.; Räder, H. J.; Butt, H.-J.; Auernhammer, G. K.: Forced dewetting dynamics of high molecular weight surfactant solutions. Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects 521, S. 30 - 37 (2017)
3.
Zeitschriftenartikel
Henrich, F.; Fell, D.; Truszkowska, D.; Weirich, M.; Anyfantakis, M.; Nguyen, T.-H.; Wagner, M.; Auernhammer, G. K.; Butt, H.-J.: Influence of surfactants in forced dynamic dewetting. Soft Matter 12 (37), S. 7782 - 7791 (2016)

Hochschulschrift - Doktorarbeit (1)

4.
Hochschulschrift - Doktorarbeit
Linke, D.: Wetting of complex liquids. Dissertation, Johannes Gutenberg-Universität, Mainz (2017)
Zur Redakteursansicht